Metamorfose massage

Wat is het?
Een metamorfosemassage wordt vaak vergeleken met de transformatie van een rups in een vlinder. De rups leeft zijn rupsenleven tot hij op een gegeven moment een cocon om zich heen gaat spinnen. In die cocon voltrekt zich de metamorfose van rups naar vlinder. De rups wordt wat hij als mogelijkheid in zich heeft en om dat te doen trekt hij zich terug in een cocon. Veel mensen hebben – net als de rups – kwaliteiten en talenten die ze niet tot uitdrukking brengen, omdat er belemmeringen zijn die dat tegenhouden. Een metamorfosemassage helpt je om in jezelf naar binnen te gaan en daar te ontdekken wie je ten diepste bent.


Metamorfosemassage ondersteunt allerlei veranderingsprocessen vanuit je eigen levensenergie. Deze energie kan worden vrijgemaakt en zorgt voor groei en verandering van binnenuit. Metamorfosemassage werkt op de mens als geheel. Oude blokkades – oude opvattingen, overtuigingen en emoties - komen in beweging en worden losgelaten. (Voor meer informatie zie www.metamorfosemassage.nl)


Hoe ga ik te werk?
Metamorfosemassage is een zachte massage/ aanraking op zowel de voeten, als op de handen en het achterhoofd. Metamorfose massages zijn heel goed toe te passen in een voetreflex-behandel-traject. In dat geval behandel ik vaak alleen de voeten.


Voor wie?
Metamorfosemassage is geschikt voor mensen die een verandering in gang willen zetten. Ook voor mensen die in een veranderingsproces zitten, is deze methode ondersteunend. Er zijn geen contra-indicaties, waardoor iedereen een metamorfosemassage kan ondergaan.


Ervaringen
‘Ik voel me tijdens je behandelingen altijd erg geborgen, warm en ontspannen. Een soort innerlijke rust. Vaak leidt het tot helder inzicht. Nadien voel ik me telkens dichter verbonden met mezelf. ’Meer worden wie je bent…